Reklamácie / vrátenie tovaru

na u nás zakúpený tovar je záručná doba:

  • na zánovný (používaný telefón, tablet)  12 mesiacov §620, odsek 2, zákon 40/1964 Z.z
  • na nový telefón 24 mesiacov
  • na vykonanú prácu 3 mesiace

Servisný diel si dajte namontovať v odbornom servise zaoberajúcim sa opravou mobilných telefónov (ochrannú fóliu odlepte až po vyskúšaní LCD). V opačnom prípade nebude reklamácia uznaná.

Na reklamáciu musíte poslať aj doklad o kúpe v prípade telefónu aj záručný list

Formulár  je dostupný cez odkaz

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní

Z obchodných podmienok:

  • Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenia od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
  • Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

viac info

SHOPPING BAG 0